Hoe Joop met een simpel inzicht voorgoed om zijn valkuilen heen liep en zijn loopbaan een nieuwe richting gaf.

Recente artikelen

Carolina van Rooy

Coach voor vastlopers

Hoe ik met een simpel inzicht voorgoed om mijn valkuilen heen liep

In dit artikel vind je herkenning als je in je loopbaan steeds dezelfde werkplek keuzes maakt tijdens je zoektocht naar een nieuwe baan, terwijl je diep van binnen voelt dat je meer energie krijgt van het belopen van een nieuw pad. Je ontdekt welke belangrijke stap nodig is om je loopbaan een nieuwe richting te geven.

Joop is zijn baan als kok kwijtgeraakt. Voor hem is dit hét moment om stil te staan bij zijn verdere loopbaan. Het werk als kok wil hij achter zich laten. De lange dagen, waarvan vele uren onbetaald, geen weekend vrij en niet de mogelijkheid krijgen om maar 4 dagen te werken. Hij wil het niet meer. Dit vak is overigens nooit een bewuste keuze geweest. Hij was ooit gestart met een sociaal agogische opleiding, maar hierin teleurgesteld en dus gestopt. Via een bijbaantje kwam hij in de horeca terecht. Van hieruit is hij een koksopleiding gaan doen, werken/leren. 

Maar wat nu? Joop weet het niet en komt bij mij voor hulp.

Maar hoe geef je je loopbaan een nieuwe richting?

Belangrijk in een dergelijke situatie is dat Joop meer zicht krijg op zichzelf. En dat betekent dat Joop er achter moet komen waar hij goed in is (kwaliteiten) en wat hij leuk vindt om te doen, waar krijgt hij energie van? Ik vraag Joop om zijn werk als kok te ‘ontleden’. Wat deed hij en kon hij goed en wat hiervan vond hij leuk om te doen? Van hieruit maakt Joop een lijstje met kwaliteiten en komt hij op kwaliteiten als geordend, goed plannen, sociaal. Sociaal ontleden we verder, in de zin van waar bestaat sociaal allemaal uit? Daarnaast vraag ik altijd om een kwaliteiten feedback vanuit zijn omgeving, (oud)collega’s, vrienden en familie. Opvallend hier waren naast de kwaliteiten als geordend en plannen zijn sociale kwaliteiten. Zijn omgeving legde vooral de nadruk op deze sociale kwaliteiten. Vanuit al die kwaliteiten maakt Joop een top 5. Voor hem bevestigen deze kwaliteiten zijn idee om te werken in de logistiek, nader te onderzoeken. Een idee dat hij al had voor hij bij mij kwam. 

Hoe het onderkennen van je kwaliteiten je helpt om je loopbaan een nieuwe richting te geven

Het volgende gesprek dat we voeren is Joop niet blij. Hij vertelt dat hij zich de afgelopen periode niet zo goed heeft gevoeld met als gevolg dat hij weinig heeft gedaan. Nadat ik wat vragen heb gesteld wordt duidelijk dat Joop totaal niet blij wordt van de ingeslagen richting. Tijdens zijn onderzoek in de logistieke sector voelt hij zich ‘depressief’ met als gevolg dat hij geen motivatie heeft om dit voort te zetten. 

Vanuit zijn werk als kok zag Joop zelf vooral zijn ‘logistieke’ kwaliteiten. Zijn sociale kwaliteiten, die hij ook in zijn werk als kok duidelijk gebruikte, zag hij niet direct als kwaliteiten. Hij vond het maar normaal wat hij deed. Ook het feit dat vooral zijn sociale kwaliteiten genoemd werden door de mensen die hem goed kennen heeft Joop naast zich neergelegd. In de gesprekken heb ik  Joop meerdere keren gewezen op zijn sociale kwaliteiten, echter door zijn teleurstelling van vroeger binnen de sociale sector, wuifde hij oriëntatie in die richting weg. 

Bijzonder om te zien was het moment van inzicht bij Joop. Dat moment kwam nadat ik, hem wederom had gevraagd om zijn sociale kwaliteiten serieus te nemen. Op dat moment realiseerde Joop zich dat wie hij is, als mens en die sociale kwaliteiten die bij hem horen, mee kan nemen in werk. Deze kwaliteiten vind hij zo gewoon dat hij ze niet zag en zich niet realiseerde dat hij hier iets mee zou kunnen doen in werk.

Joop is zich nu aan het oriënteren op zijn mogelijkheden binnen de hulpverlening. 

Praktische handvatten om je loopbaan een nieuwe richting te geven

Uit het verhaal van Joop blijkt weer dat we onze kwaliteiten vaak niet zien omdat we het zo gewoon vinden en denken dat iedereen hier goed in is. Neem het daarom altijd serieus als je een compliment krijgt. Als andere mensen zeggen dat je ergens goed in bent, betekent dit dat je hierin opvalt En laat één slechte ervaring niet bepalend zijn voor al je toekomstige beslissingen. Bij Joop was het belangrijk dat hij zijn kwaliteiten echt ging zien als iets dat hem onderscheidt en waarmee hij iets in zijn werk zou kunnen doen. Voor jou is het ook mogelijk om een ander zicht te krijgen op jezelf en je mogelijkheden. Ik nodig je uit om de ’14 tips naar werk dat echt bij je past’ te downloaden. Doe dit echter alleen als je zeker weet dat het nu tijd is om een volgende stap te zetten. Schrijf je hier in. 

verbeter je situatie vandaag nog!

 

Ga in gesprek