SPECIAAL VOOR 45+ERS

GRATIS LOOPBAANTRAJECT
Tijdens dit loopbaantraject neem je de tijd om stil te staan bij jezelf, je werk en je omgeving (bijvoorbeeld je thuis-situatie). Het gaat dus niet alleen over je werk maar over het ‘totale plaatje’, op dit moment en over enkele jaren.
Ga naar het aanmeldformulier

Waarom is dit gratis?

Als werkende 45-plusser heb je de mogelijkheid om gratis een loopbaantraject te volgen met een Noloc gecertificeerde loopbaancoach. Het Ministerie van SZW stelt hiervoor een subsidie beschikbaar die de loopbaancoach aanvraagt. Ik dus. Jij hebt hier geen omkijken naar.

Methode

Je loopbaanadviseur maakt tijdens het gesprek gebruik van beproefde methodieken om je huidige situatie en de situatie zoals je die in de toekomst wenst helder te maken.

Wat bevalt wel of juist niet in je baan? – Ervaar je werkdruk? Stress? – Hoe leuk vind je je werk nog? – Hoe zit het met de balans werk-privé? – Wat wil je in je verdere loopbaan?

Aan de hand van deze en andere vragen stel je samen met mij, jouw gecertificeerde coach, een persoonlijk ontwikkelplan op. Hierin is opgenomen welke stappen je wilt zetten, op welke termijn en welke ondersteuning je nodig hebt. Er wordt natuurlijk gebruik gemaakt van beproefde methodieken.

Doel van dit ontwikkeladvies

Het doel van het ontwikkeladvies is dat het jou stimuleert om de regie van je loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van jou.

Hierbij gaat het erom dat je actief gaan nadenken over hoe jij werkend je pensioenleeftijd kan bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kan voorkomen.

Resultaat voor jou

Na afloop ontvang je een gespreksverslag en heb je een degelijk Persoonlijk-Ontwikkel-Plan waarmee je klaar bent voor de toekomst!  In het persoonlijk ontwikkelplan heb je beschreven wat voor acties je gaat ondernemen om je mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Wie kan er deelnemen?

Het gratis loopbaan-ontwikkeltraject is beschikbaar voor 45+’ers (inclusief zzp-ers) die minstens 1 jaar werkzaam zijn en gemiddeld minimaal 12 uur per week werken.

*) Mensen die werkloos zijn, hun werk wegens ziekte niet meer kunnen doen, of waarvoor er een ontslag/reorganisatie regeling van kracht is kunnen niet deelnemen. Dat geldt ook voor mensen die werken in de sectoren Zorg & Welzijn of Rijk.

Meld je hieronder aan

Vul hier je gegevens in en ik neem snel contact op met je om onze potentiele samenwerking te bespreken. Ook zal ik je meer uitleg geven over onze bijeenkomsten en wat er verder nog nodig is.